AGS Stěhováci Prague – Kvalitativní standardy

Kvalitativní standardy

AGS Praha své zákazníky ujišťuje, že se jim dostává těch nejkvalitnějších služeb.

Přísné procesy kontroly kvality, definované na úrovni celé skupiny, jsou aplikovány i v naší pobočce v České republice. Tyto procesy se inspirují jak kvalitativními standardy, které jsou specifické pro naše odvětví, tak všeobecnými kvalitativními standardy.

AGS Praha je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a rovněž jí byla udělena akreditace FAIM, která představuje nejprestižnější kvalitativní standard specifický pro odvětví stěhovacích služeb. 

Naše společnost je rovněž členem FIDI a BAR. Našim zákazníkům tedy ručíme za nejlepší řídicí a provozní praxi. Další výhodou tří dobře známých sítí je, že v České republice, stejně jako kdekoli jinde ve světě, vám společnost AGS Movers poskytuje co nejkvalitnější stěhovací služby.